Välj en sida

Content Marketing

Skapa lojala kunder med intressant och engagerande innehåll

Varför Content Marketing

Bättre sökoptimering ikon

Bättre sökoptimering

Välproducerat content är en förutsättning för att synas väl i sökmotorer.

Starkare varumärke ikon

Starkare varumärke

Content marketing bygger ett varumärke med innehåll som förmedlar förtroende.

Fler kunder ikon

Fler kunder

Använd innehåll för att generera kvalificerade leads och prospekt.

The best marketing doesn’t feel like marketing

– Tom Fishburne, Marketoonist

Contentstrategi

Contentstrategi

Det mest essentiella i alla content marketing-projekt är strategin. Utan den är det svårt att lyckas.

 • Vilka vill vi nå?
 • Vad vill vi uppnå?
 • Vilket innehåll ska vi producera?
 • Hur ska vi nå ut med innehållet till kunderna?
 • När ska innehållet publiceras?
 • Vem ansvarar för vad?
Innehållsskapande

Innehållsskapande

Content kan komma i många olika former. Vi på Cemedia fokuserar på det skriftliga innehållet och hjälper till med bland annat:

 • Blogginlägg
 • Artiklar
 • White papers
 • Casestudier
 • Infografik
 • Pressreleaser
Contentdistribution

Contentdistribution

Skapandet av innehåll är bara halva jobbet. Det är omöjligt att avgöra om innehåll är bra eller dåligt om det inte marknadsförs och distribueras på rätt sätt.

 • Contentnätverk
 • Sociala medier
 • E-postmarknadsföring
 • Facebook Ads
 • PR
 • Gästbloggande
Contentanalys

Contentanalys

Uppföljning och analys av innehållet är oerhört viktigt och sluter cirkeln för content marketing där lärdomar tas med och utvecklar arbetet.

 • Visningar
 • Besökare
 • Följarstatistik
 • Konvertering
 • Prenumerationsstatistik
 • Delningsstatistik

Hör av dig

Vill ni satsa på content marketing för ert företag?

Kontakta oss så att vi kan prata igenom er strategi och vad vi på Cemedia kan göra. Har du några andra frågor kring content marketing så får du självklart fråga dem här också.

8 + 10 =