Hur mycket kostar SEO? – Vad du kan förvänta dig för pengarna

Sökmotoroptimering av din webbplats är viktigt för att folk ska hitta dig när de söker efter något, och många företag erbjuder lösningar för just det. SEO-byråer erbjuder ofta olika priser dels beroende på arbetets omfattning, dels beroende på vilken betalningsmodell som används, men hur mycket kostar SEO egentligen?

Timpriset för en SEO-konsult som arbetar med ett projekt långsiktigt kan vara 1 000 kr/timme, men detta varierar också med flera hundra dollar upp eller ner. Ett fast pris där du betalar för SEO per sökord kan kosta några hundra svenska kronor per månad, per sökord.

Rank på Google utan SEO – Gratis e-bok

SEO är inte längre vad det en gång var. Nu måste du skapa innehåll för användarna och inte för Google.
Ladda ner ditt exemplar här
GRATIS E-BOK

Innehållsförteckning:

  • Vad gör en SEO-byrå?
  • Varför ska du anlita en SEO-byrå?
  • Vilka prisklasser erbjuder SEO-byråer?
  • Vad ska ingå i priset för SEO?
  • Är det viktigt att lägga resurser på SEO?

Vad gör en SEO-byrå?

En SEO-byrås primära uppdrag är att se till att dess kunder har webbplatser som  lätt kan hittas via Google  eller andra sökmotorer online.

SEO står för Search Engine Optimization, vilket på svenska översätts till sökmotoroptimering. Detta är vad SEO-byrån har till uppgift att göra: att optimera webbplatser som ska hittas av sökmotorer.

Behöver du innehåll som rankas bra och driver trafik?  Läs mer om hur vi hjälper företag att hitta ett smartare sätt att identifiera och producera innehåll som rankas högt på Google.

Onlinesökmotorerna drivs av avancerade algoritmer,  som också uppdateras regelbundet. Det är dessa som en SEO-byrå har som en utmaning att försöka tillgodose, genom att göra en webbplats så attraktiv som möjligt ur sökmotorsynpunkt.

Relaterad läsning ►  Vad är SEO och SEM? Betydelser, strategi och tips

Algoritmer är så smarta nuförtiden att de kan avgöra hur en webbplats ska utformas så att besökarna ska ha nytta av den, samt vilken information som är tillräckligt relevant för att rankas högt i sökresultaten.

En SEO-byrå har möjlighet att förbättra en sida genom att skapa attraktivt innehåll. De skapar innehåll med relevant information,  rätt nyckelord, välplanerade rubriker och tydlig information, som tillsammans bidrar till att göra sidan mer sökmotorvänlig.

En SEO-byrå kan även arbeta med så kallad Off Page SEO. Det innebär att de använder andra sidor och bygger upp ett nätverk av länkar som leder till webbsidan som behöver sökmotoroptimeras.

Dessa två sätt är huvuddragen i en SEO-byrås arbete, men i arbetet ingår ofta även att fixa mindre detaljer, till exempel finjustera webbplatser ur teknisk synvinkel för att göra dem uppdaterade, snabba, fria från felmeddelanden , och mer.

Varför ska du anlita en SEO-byrå?

Att en sida  har ett genomtänkt innehåll  och är sökmotoroptimerad är förmodligen de mest avgörande faktorerna för att nå framgång på Internet.

Detta kan uppnås på flera sätt, antingen genom att göra allt arbete själv, anlita någon för att designa din webbplats eller genom att anlita en SEO-byrå.

SEO är en bransch som hela tiden utvecklas  och kräver både mycket erfarenhet, men också kompetens som är “up-to-date”, med kunskap om vilka faktorer som är viktiga att fokusera på i dagens internetlandskap.

Relaterad läsning ►  Vad är SEO-optimering? Hur man syns på Google 2020

För att lyckas med SEO krävs både en stor insats och en stor mängd kunskap. För de allra flesta människor är det svårt att veta exakt hur de ska agera för att nå framgång online, vilket är en stor anledning till varför det kan vara klokt att anlita en SEO-byrå.

En SEO-byrås främsta mål är att nå framgång på sökmotorerna på internet. De riktar all sin tid och energi till denna del av marknadsföringsbranschen, vilket ger en enorm fördel gentemot företag eller privatpersoner som endast gör detta som en sidoaffär, utöver sin huvudverksamhet.

Genom att anlita en SEO-byrå skapar du  förutsättningar för att öka trafiken och omsättningen till din hemsida  och verksamhet; du kommer att se det rankas högre på sökmotorer och vara lättare att hitta.

Om ditt slutmål är att skapa uppmärksamhet åt ditt företag, eller öka försäljningen, är SEO viktigt. I sådana fall finns det mycket att vinna på att anlita en SEO-byrå.

Vilka prisklasser erbjuder SEO-byråer?

Vanligtvis erbjuder SEO-byråer lite olika typer av tjänster, eller SEO-tjänster utformade enligt olika betalningsmodeller. Priserna kan variera mycket mellan olika byråer, beroende på SEO-jobbets omfattning, kontraktets längd med mera. Därför går det inte att på ett enkelt sätt redovisa vilka priser som vanligtvis gäller, men här kommer några uppskattningar och förslag på vad det kan vara rimligt att förvänta sig att betala för en SEO-byrås tjänster.

Fast pris – betala per sökord

Ett sätt att betala för SEO är genom ett fast pris, ofta per enskild sökterm. Då kan priset vara så lågt som några hundra svenska kronor per månad för varje sökord. För mindre företag kan detta räcka, eftersom deras produkter eller tjänster täcks ganska väl av några ord och söktermer.

Pris baserat på resultat

Det händer också att SEO-byråer erbjuder betalningsmodeller där kunden endast betalar för en topposition på Google. För att en SEO-byrå ska kunna utlova ett sådant resultat behöver de dock göra en bedömning om det är rimligt, utifrån rådande förutsättningar, att kunna nå en topplacering för en specifik sökterm.

Det är ofta troligt att SEO-byrån då väljer att arbeta med ett sökord som har mindre konkurrens, vilket också brukar innebära mindre trafik. En utlovad topposition kan då i värsta fall kosta mer än den smakar, för den som anlitat SEO-byrån.

Offert med timpris

För större och mer omfattande projekt är det vanligt att en SEO-byrå föreslår en offert med ett visst timpris. Det ger dem en möjlighet att lägga upp arbetet på det sätt som de bestämmer kan ge det bästa resultatet. Olika företag och webbplatser kräver olika insatser. Ibland innebär jobbet behov av flera olika roller, till exempel om det tekniska arbetet med hemsidan inklusive kodning är omfattande behövs viss kompetens.

I andra fall är behovet av sökordsoptimerat innehåll stort och SEO-byrån behöver lägga krutet där. Det är också stor variation i hur stor konkurrens det är mellan olika söktermer och branscher, därför är det ofta svårt att i förväg avgöra hur mycket ansträngning som krävs för att nå framgång med SEO.

En SEO-konsult anlitad till timpris kan kosta runt 1 000 kr i timmen. Detta är bara ett prisexempel och det finns givetvis både högre och lägre prisnivåer.

Vad ska ingå i priset för SEO?

Om du ska betala för SEO är det viktigt att du vet vad du betalar för och vad som är rimligt att förvänta dig av din investering. Det händer att SEO-konsulter lovar mer än vad de rimligen kan garantera. Det händer också att SEO-företag slarvar och inte utför delar av sitt uppdrag så bra som de borde. Några saker som bör inkluderas i priset för SEO är:

På sidan SEO

Den viktigaste delen som måste ingå i SEO-arbetet är det som kallas On Page SEO. Det inkluderar:

  • En webbplats som är snabb, responsiv och lättnavigerad.
  • Innehåll med optimerade rubriker och underrubriker, med utvalda sökord i fokus samt text och bilder som är relevanta.
  • En tekniskt välfungerande hemsida, utan buggar, döda länkar eller felmeddelanden.

Relaterad läsning ►  Vad är SEO-texter? En enkel och användbar recension

Off Page SEO

I ett långsiktigt SEO-arbete brukar det vara av intresse att bygga upp ett nätverk av länkar som leder till att hemsidan ska optimeras. Det bygger förtroende hos sökmotorer och stärker sajtens “varumärke”. Detta bör i någon form ingå i priset för SEO, men i vilken utsträckning beror det på arbetets omfattning och tidsram.

Resultat

När du betalar för SEO är du inte alltid garanterad ett visst resultat, till exempel  en topplacering på Google  . Du bör dock kunna förvänta dig ett visst resultat, såsom ökad trafik till sidor med vissa sökord och några förbättrade placeringar i sökrankingen. Arbetet med SEO är tidskrävande och det är ett tålamodsprov att vänta på resultatet. En bra SEO-byrå ska kunna ge dig en uppfattning om vad som är rimligt att uppnå i din bransch, baserat på konkurrensen och de förutsättningar som råder för dig.

Är det viktigt att lägga resurser på SEO?

Om du eller ditt företag vill synas, och hittas, på internet är det viktigt att lägga resurser på SEO  . Oavsett om du väljer att lägga ner din egen tid och göra jobbet själv, anlita hjälp för enskilda delar, eller anlita en SEO-byrå för att sköta hela projektet. SEO är en viktig förutsättning för att din webbplats ska bli framgångsrik online.

Dagens sökmotorer, med Google i spetsen, har blivit allt  bättre på att leverera relevanta sökresultat  till alla människor som letar efter något med hjälp av internet.

Människor tenderar att lita på Google och klickar i de flesta fall på något av de fem bästa sökresultaten som visas på skärmen. Det betyder att om du vill att din webbplats ska vara relevant måste den  rankas högt på de ämnen som är relevanta i din bransch.

Förutom att driva trafik till din sajt handlar SEO också om att göra användarupplevelsen bättre för de potentiella kunder som hittat dit.

Saker som: långsamma laddningstider, dålig webbdesign, otydligt innehåll eller distraherande element, försämrar användarupplevelsen och får människor att lämna sidan snabbare.

Ett mål med SEO är att få människor att stanna upp och utforska sidan, vilket kan leda till avslutande försäljning, om det är relevant för webbplatsen i fråga.

Internet är fortfarande ungt, men mycket har hänt och utvecklingen går snabbt. För att hänga med och vara relevant i dagens uppkopplade samhälle är det viktigare än någonsin att ha en webbplats av hög standard.

Dagens internetanvändare är erfarna och kräsna, och onlinekonkurrensen är hård. Därför är det viktigt att investera och  lägga resurser på SEO, för att ligga i framkant och inte hamna efter konkurrenterna.