Build your own search engine Build your own mekletajprogrammu

Run Your Own Mekletajprogramma

Musu viesotais risinajums lauj jums vadit savu mekletajprogrammu. Jums var but sava ipaša mekletajprogrammu, piemeram, celojumu, speles, dzivnieki, medicinas, programmaturas, sporta, muzikas, automašinas vai jebkuru citu kategoriju velaties. Mes varam izveidot un viesot pielagotu mekletajprogrammu, indeksejot tikai tas vietnes, kas atbilst jusu izveletajai kategorijai. Varat ari atlasit, lai indeksetu visu timekli, nevis kadu konkretu kategoriju.

Lai izveidotu labu izmera mekletajprogrammu, kas var rikoties ar merenu satiksmes prasa taisnigu summu aparaturas un joslas platumu. Tas ari prasa pilna laika programmetaji, lai saglabatu un saglabatu indekss svaigi. Regulara darbiba ietver fetching lapas, indeksešanu, atjauninašanu un vairak. Ar musu planu klientiem nav jauztraucas par cieto dalu darbojas mekletajprogrammu.

Mes piedavajam mekletajprogrammu programmaturu, aparaturu, joslas platumu un uzturešanas atbalstu, lai jus varetu koncentreties tikai uz bussiness attistibu, nevis tehnisko.

Iekštikla izvietojumi (SiteSearch)
Šis hostinga plans attiecas ari uz uznemumiem, kuri velas indekset savas timekla vietnes.

Lidzekli

* Elastigs – Pielagojami.
* Objektivs – Mekle, nav sverta uz kaut ko, bet informacijas atbilstibu.
* Dynamic Page Kopsavilkumi – Tiesnesis atbilstibu rezultatiem vieglak ar dinamiski radits fragmentus rada savu vaicajumu saistiba ar lapu.
* Kešota Lapas – Skatit meklešanas rezultatus pat tad, ja vietnes ir uz leju, izmantojot kešatmina kopijas lapas ieklautas meklešanas rezultatos.
* Explain Link – Parada paskaidrojumu par to, ka lapa ir dalijuma.
* Enkuri – Radijumu sarakstu ienakošo enkuri indekseti lapu.
* Advanced Search – Veikt sarežgitus un sarežgitus vaicajumus.
* Clustering Automatiski kategorize meklešanas rezultatus par-the-fly vera hierarhisko klasteru, lai lietotaji var viegli atrast informaciju.
* Thumbshots – Vai jus zinat, vairak neka 90% lietotaju veletos redzet siktelus sava milakie mekletajprogrammu? , ar musu pasutijuma mekletajprogrammu risinajumu jus sanemsiet šo pakalpojumu bez maksas. Izmeginiet šeit

Lidz šim parbaudito zinamo failu tipu saraksts ir:

* Word * Word
* Excel * Excel
* PowerPoint * PowerPoint
* RTF * RTF
* Teksts
* HTML faili
* Acrobat * Acrobat
* MP3 * MP3

Surogatpasta filtrešanas tehnologija

Tagad ObjectsSearch klientiem ir iespeja filtret savus meklešanas rezultatus.

Ši surogatpasta filtrešanas tehnologija ir balstita uz Bayesian algoritmu, jo tas tieši attiecas uz Bayesian surogatpasta filtri tiek izmantoti ObjectsSearch Labs mekletajprogrammu.

Zinama mera, Bayesian algoritms ir izradijusies efektiva kara pret surogatpastu mekletajprogrammas. But “bombarded” ar surogatpastu. Surogatpasta filtrešanas tehnologija aizsargas meklešanas rezultatu kvalitati un atbilstibu.

ObjectsSearch joprojam eksperimente ar savu jaunizveidoto algoritmu un ka ir daudz svarigu pielagojumu, kas bus jadara, lai to padaritu efektivaku.